Media
presented by

EHF Media Management

Zespół EHF Media Management jest odpowiedzialny za nadzorowanie i zarządzanie pracą mediów podczas turnieju, w ścisłej współpracy z komitetem organizacyjnym.

Menedżer EHF Media jest odpowiedzialny za nadzorowanie wszystkich spraw dotyczących mediów. Rolą Media Supervisors jest nadzorowanie pracy mediów podczas EHF EURO oraz zapewnienie prawidłowego wdrożenia procedur medialnych na poszczególnych halach.

 

Media Coordination

JJ Rowland
Email: rowland(at)eurohandball(dot)com
Telefon: +48 537 443 375

Media Supervisors

Benedikt Anderes
Hala: Kraków
Telefon: +48 537 758 313

Nadege Coulet
Hala: Katowice
Telefon: +48 570 675 742

Goran Antevski
Hala: Wrocław
Telefon: +48 570 075 293

Andrew McSteen
Hala: Gdańsk
Telefon: +48 570 051 394