Strefa Turnieju
presented by

Małopolska

Położone na Wyżynie Małopolskiej i częściowo w Karpatach Zachodnich Województwo Małopolskie może pochwalić się wyjątkowym bogactwem pięknie ukształtowanych terenów. Tutaj na południu piętrzą się najwyższe polskie góry Tatry. Tędy, z zachodu na wschód, biegnie dolina największej polskiej rzeki Wisły. Tu wreszcie krzyżują się ważne szlaki komunikacyjne wschód-zachód i północ-południe.

W województwie istnieje aż 6 parków narodowych, 11 parków krajobrazowych, 10 obszarów chronionego krajobrazu, 88 rezerwatów przyrody i ponad 2000 pomników przyrody. Te ziemie były jedną z kolebek państwowości polskiej, dlatego przetrwało na nich kilkadziesiąt zamków, wiele wsi i miast o zabytkowych układach urbanistycznych wraz z historyczną zabudową oraz blisko tysiąc kościołów i innych świątyń, a także dwory.

W Małopolsce działa ponad 100 muzeów i skansenów, istnieją liczne sanktuaria i miejsca pielgrzymkowe. Na terytorium województwa znajduje się 14, najwięcej w Polsce, obiektów chronionych jako dziedzictwo kultury i przyrody.

Żyje tu ponad 3 mln obywateli kraju, którzy reprezentują wiele grup etnicznych, wśród nich są również nieliczni Rusini, Łemkowie, Ormianie, Romowie, Słowacy i Ukraińcy oraz Żydzi. A, że jak powiada stare przysłowie, co kraj to obyczaj, a co wieś, to pieśń, Województwo Małopolskie wyróżnia się również niezwykle bogatym i urozmaiconym folklorem, szczęśliwie wciąż żywotnym w bardzo wielu miejscach, mimo globalizacyjnej unifikacji.

Kultywuje się tu różne tradycje, po części dlatego, że niektóre z nich odznaczają się ciągle nieprzygasającą żywotnością, a po części dlatego, że się inne świadomie podtrzymuje i odradza. Coraz częściej też pojawiają się nowe zjawiska, i jak można przypuszczać, niektóre z biegiem lat również obrosną tradycją. Z tych wszystkich powodów Małopolska, należy do najatrakcyjniejszych turystycznie obszarów w Polsce.

                                        

Galeria